Jak se máme ve škole?

Jak se máme ve škole?

Letošní jaro je nejen pro nás ve škole, ale asi i pro rodiny školou povinných dětí přinejmenším trochu zvláštní. Nám chybí žáci…. Na prostorných chodbách o přestávkách panuje podivné ticho a my učitelé zjišťujeme, že nám vlastně ten školní ruch, na který si občas mezi sebou postěžujeme, už začíná i chybět. Po březnovém zavření školy si nikdo z nás ani nedokázal představit, že by tento stav měl trvat delší dobu. Brali jsme to tak, že se „nic neděje“, za čtrnáct dní budeme zpátky. Situace se však vyvinula jinak a můžu vám říct, že ztížila práci a běžný režim nejen Vám rodičům a pravděpodobně i prarodičům, ale nám taky. Kdybych si to nevyzkoušela, nevěřila bych, jak je těžké vysvětlit písemně na pohled jednoduché zadání úkolu. Ve škole se žáček hned zeptá a vše se dá říct jinak a možná líp, ale tak? Chyba nebo nesprávný postup je ve třídě hned vidět a dítě se dá navést správným směrem. Paní učitelky k zadáním přidávají videa s výukou psaní i matematiky pro prvňáčky nebo výslovnost nových slovíček a namluvené texty do angličtiny, abychom žákům alespoň samostatnou práci trošku ulehčili. Víme, že to pro Vás není jednoduché. Pomůckou jsou i veřejně přístupné odkazy na internetu na videa a procvičování, kde žákům některý program hned ukáže, kde udělali chybu. Osobní kontakt tím ale nenahradíme. Domácí vzdělávání je náročné. Museli jsme se také vzdát mnoha naplánovaných akcí pro žáky, některé jsme museli úplně zrušit, některé se nám podařily přesunout na pozdější termíny.
Tak jako každý školní rok i letos v dubnu se uskutečnil zápis žáků k povinné školní docházce. Probíhal ovšem zcela odlišnou formou, než jsme všichni byli zvyklí a než jsme si přáli. Do školy nesměli vzhledem k hygienickým opatřením nejdůležitější účastníci zápisu – současní předškoláci. A tak jsme vše byli nuceni řešit pouze s rodiči „papírovou formou“. K zápisu do naší školy přišlo 19 zájemců. Už se těšíme na první setkání s novými žáčky.
Díky rozvolňování opatření v celé České republice se postupně vrací do školy i žáci. Současně však pro ty, kteří nemohou nastoupit, pokračuje i distanční vzdělávání. Od 11. května se žáci deváté třídy ve škole věnují zejména přípravě na přijímací zkoušky. Výuka probíhá v blocích, kde si žáci opakují učivo především z českého jazyka a matematiky, procvičují vzorové testy a mají možnost zeptat se na látku, se kterou si neví rady.
Od 25. května jsme ve škole znovu přivítali některé žáky 1. stupně. Při procvičování učiva se jim věnují pedagogové každý všední den v dopolední a podle zájmu i v odpolední vzdělávací části. Žáci tráví dopoledne většinou se svými třídními učiteli ve školních skupinách a procvičují stejné učivo jako ti, kteří zůstali doma. Vzhledem k tomu, že složení skupin včetně učitelů je po celou dobu docházky neměnné, tak i výuka angličtiny ve škole probíhá netradiční formou. Paní učitelka angličtiny si připravuje jednotlivé hodiny pro žáky v našem školním kulturně vzdělávacím centru a odtud se propojuje pomocí počítačové techniky s žáky ve třídách. Prostřednictvím interaktivní tabule se tak všichni vzájemně vidí a slyší a mohou tak efektivněji pokračovat ve výuce, i když nejsou přímo spolu v jedné třídě.
Ráda bych Vám všem alespoň touto formou za nás za všechny poděkovala. Velmi si vážíme času, který věnujete svým dětem při plnění úkolů v rámci domácího vzdělávání a vaší podpory, jež nám všem pomáhá zvládat tuto situaci. Vzájemná spolupráce v tomto období neobvykle končícího školního roku je pro nás neocenitelná.
Mgr. Ladislava Dvořáková

AKCE,PROJEKTY

AKCE

 

PROJEKTY

 

ARCHIV AKCE