Interaktivní „kouzelný“ koberec

Interaktivní „kouzelný“ koberec

Od letošního roku máme ve škole koberec, který funguje podobně jako tablet. Jedná se o interaktivní výukovou pomůcku pro fyzické aktivity a vzdělávací hry a cvičení pro žáky. A proč je kouzelný? Poskytuje zábavu kombinovanou s učením. Aktivity na kouzelném koberci rozvíjejí motoriku, zrakově-pohybovou koordinaci, postřeh a rychlost reakce. Obraz promítaný z projektoru na podlaze vytvoří „virtuální koberec“. Na něm si žáci mohou hrát a zároveň si například procvičovat počítání, ověřovat znalosti o přírodě a také malovat. Žáci zařízení ovládají pomocí pohybů nohou nebo rukou. Prvňáčci se učili ovládat koberec na pohybových hrách, při kterých sbírali odpadky plující ve vodě, chytali ryby nebo si zahráli fotbal. Interaktivní koberec bude žákům sloužit k upevnění učiva a přispěje i ke zpestření výuky.

Mgr. I. Badanková

AKCE, PROJEKTY

AKCE

 

PROJEKTY

 

ARCHIV AKCE