Hrajeme si s předškoláky

HRAJEME SI S PŘEDŠKOLÁKY

Téměř po dvou letech jsme se ve středu 16. března 2022 v naší základní škole opět setkali s rodiči a jejich dětmi „předškoláky“. Ředitelka školy V. Jáchimová všechny provedla školou a ukázala jim odborné učebny, učebny 1. a 2. stupně a jejich vybavení. Mohli si také prohlédnout školní družiny, jídelnu, školní dvůr i přírodní učebnu.

Poté děti zůstaly v I. třídě s paní učitelkou, vyzkoušely si, jak se sedí ve školních lavicích a plnily zábavné úkoly. Po přečtení známých pohádek skládaly puzzle ve skupinkách. Za správné splnění úkolu dostaly odznáček a sladkou odměnu. Mezitím byli rodiče v KVC informováni ředitelkou školy o průběhu zápisu  a učitelkou 1. stupně o výuce v I. třídě.

Předškolní děti z MŠ Zborovice se přijdou před zápisem k povinné školní docházce do I. třídy ještě jednou podívat na své kamarády. V průběhu vyučování uvidí, co se současní prvňáčci už všechno naučili. Všichni z naší školy se na budoucí prvňáčky těšíme.

Učitelky 1. stupně

AKCE,PROJEKTY

AKCE

 

PROJEKTY

 

ARCHIV AKCE