HRAJEME SI S PŘEDŠKOLÁKY

HRAJEME SI S PŘEDŠKOLÁKY 

Ve středu 25. ledna se uskutečnila první schůzka z tradičního setkávání „HRAJEME SI S PŘEDŠKOLÁKY“. Opět jsme se v naší základní škole setkali s rodiči a jejich dětmi, budoucími prvňáčky. Ředitelka školy Mgr. V. Jáchimová je provedla školou a ukázala jim učebny i jejich vybavení, školní družiny, jídelnu.

Poté děti zůstaly v I. třídě s paní učitelkou a plnily zábavné úkoly, zopakovaly si znalosti z matematiky, počítaly a poznávaly geometrické tvary. Po přečtení známých pohádek skládaly puzzle ve skupinkách. Za správné splnění úkolu dostaly sladkou odměnu. Mezitím byli rodiče v Kulturně vzdělávacím centru informováni ředitelkou školy o průběhu zápisu a učitelkou 1. stupně o výuce v I. třídě.

Druhá schůzka proběhla 22. února. Děti si za přítomnosti rodičů vyzkoušely práci na interaktivní tabuli, kde plnily úkoly a prokazovaly znalosti v orientaci v prostoru, poznávání barev, zvířat, zahrály si pexeso.

Předškolní děti z MŠ ve Zborovicích se přijdou před zápisem ještě jednou podívat do I. třídy na své kamarády. V průběhu vyučování uvidí, co už se všechno prvňáci naučili. Všichni z naší školy se už na budoucí prvňáčky těšíme.

Mgr. Helena Krejčířová

AKCE, PROJEKTY

AKCE

 

PROJEKTY

 

ARCHIV AKCE