Hola, hola, podzim volá

Hola, hola, podzim volá,

byl název soutěže pro žáky ZŠ Zborovice, kterou ve spolupráci se ZŠ Zborovice pořádal spolek KLAPKA, z.s. Účastníci soutěže měli za úkol vyrobit nebo nakreslit cokoli je napadlo na téma Hola, hola, podzim volá! Záměrem soutěže bylo, aby si žáci zpříjemnili sychravé podzimní dny, a také aby svými výtvory vyzdobili školu v podzimním duchu.

Do soutěže bylo přihlášeno 33 děl. Soutěž se hodnotila ve dvou kategoriích, zvlášť díla žáků prvního stupně a zvlášť díla žáků druhého stupně. Každému účastníkovi bylo přiřazeno soutěžní číslo, abychom zaručili anonymitu a objektivnost při hlasování. Hodnocení měli na starost sami žáci ZŠ Zborovice. Každý hodnotitel dostal dva barevně rozlišené hlasovací lístky, na něž napsal z každé kategorie číslo díla, které se mu nejvíc líbilo. Po sečtení všech odevzdaných hlasů proběhlo slavnostní vyhlášení vítězů.

V kategorii žáků prvního stupně se umístili na prvním místě Mikuláš Čevela a Klára Kadlecová s modelem z podzimních plodů nazvaným Krajina. Na druhé místo žáci vybrali dílo Miroslava a Timotea Políčkových-hada z kaštanů. Třetí místo v kategorii mladších žáků obsadil Ondřej Štěpánek s ježkem ze šišek.

V kategorii žáků druhého stupně se umístil na prvním místě Jiří Šubčík se strašidelně vyřezanou dýní. Druhé místo získala Laura Štěpánková s ježkem z podzimních plodů a třetí místo vyhrál obrázek s podzimní tematikou od Martiny Dostálíkové.

Všichni soutěžící byli za projevené úsilí odměněni cenami v podobě společenských her, sportovních potřeb nebo výtvarných a psacích potřeb.

Závěrem bych chtěla poděkovat za podporu soutěže obci Zborovice, stavebninám BAU TRADE MARKET s.r.o., firmě KVARCIT STAV s.r.o., Zahradnictví Ladislava Štěpánková, vedení a pracovníkům školy a také členům realizačního týmu KLAPKA, z.s. paní Políčkové, Šubčíkové a Štěpánkové.

Renata Klenovská, DiS.
předseda KLAPKA, z.s.

AKCE, PROJEKTY

AKCE

 

PROJEKTY

 

ARCHIV AKCE