Geologická olympiáda

Krajské kolo geologické olympiády 

I v letošním školním roce proběhla Geologická olympiáda vyhlašovaná Masarykovou univerzitou v Brně. Spolupořadateli jsou Česká geologická služba a Univerzita Karlova v Praze. Tato soutěž zahrnuje oblasti geologie: mineralogii, petrografii, paleontologii, historickou geologii, ložiskovou geologii, hydrogeologii, inženýrskou geologii, environmentální geologii, regionální geologii a dynamickou geologii.

Naši školu reprezentovaly žákyně 9. třídy Natálie Dudová a Dita Nováková. Školní a okresní školo proběhlo online ve škole a děvčata se probojovala až do kola krajského, které se uskutečnilo dne 4. 4. 2022 v prostorách Muzea jihovýchodní Moravy ve Zlíně. I když holky neobsadily první místa, zaslouží si velký obdiv, že tuto náročnou soutěž podstoupily a něčemu novému se přiučily.

Mgr. Kamila Obdržálková

AKCE,PROJEKTY

AKCE

 

PROJEKTY

 

ARCHIV AKCE