Exkurze v podniku

Exkurze v podniku Pilana Saw Bodies a.s.

Předvánoční čas byl dětem zpestřen tradiční exkurzí do místního výrobního podniku Pilana Saw Bodies a.s. Akce proběhla těsně před Vánocemi, 20. prosince 2018. Zúčastnilo se jí 18 žáků z třetího ročníku a 13 žáků z devátého ročníku se svými třídními učitelkami.
Žáci III. a IX. třídy tento podnik navštěvují pravidelně každým rokem, třetí ročník v rámci celoročního projektu „Naše obec“ a devátý ročník v rámci volby budoucího povolání.
Všichni mají možnost vidět přímo výrobní linky, na kterých se seznámí se způsobem práce s kovem, jeho opracováváním, kalením, s uskladňováním a způsobem distribuce hotových výrobků a s celým provozem firmy. Pro mladší děti to byl zajímavý zážitek a pro ty starší možnost případného budoucího pracovního uplatnění.

 

AKCE,PROJEKTY

AKCE

 

PROJEKTY

 

ARCHIV AKCE