Den Země

Den Země

Svátek naší planety, Den Země, jsme v rámci projektového dne oslavili i v ZŠ Zborovice. Naši deváťáci si pro své mladší spolužáky připravili zábavné dopoledne s řadou aktivit. Část z nich se věnovala přírodním katastrofám. Děti si vyzkoušely, jak vzniká tsunami a vytvořily si sopku ve zkumavce. Další skupinky deváťáků se zaměřily na zodpovědné chování vůči životnímu prostředí. S mladšími dětmi tedy deváťáci káceli papírový prales, v písku těžili neobnovitelné zdroje, zatopili ostrov postavený ve skleničce, malovali oblaka třpytící se vlivem ozónové díry a zkoušeli stavět papírový dům na svahu poničeném půdní erozí. Nechyběla samozřejmě ani recyklace odpadů, tentokrát se zaměřením na znečištění oceánů.

Celý projekt byl doplněn informacemi o těchto ekologických hrozbách, o nichž žáci v každé třídě debatovali, shrnuli podstatu daného problému a společně hledali cesty k jeho řešení. Všichni se průběhu dne výborně bavili a zároveň se spoustu nového naučili.

Mgr. Monika Tomíková

AKCE, PROJEKTY

AKCE

 

PROJEKTY

 

ARCHIV AKCE