Den otevřených dveří na ZŠ ve Zborovicích

Den otevřených dveří na ZŠ ve Zborovicích

Ve čtvrtek 13. června se otevřely dveře naší školy pro všechny, kteří měli zájem prohlédnout si prostory našich běžných i odborných učeben. Návštěvníci měli možnost vyzkoušet si na vlastní kůži práci s mnoha technologickými novinkami, kterými je naše škola vybavena – interaktivní koberec a tabule i brýle pro virtuální realitu. Díky těmto pomůckám jsou dětem zprostředkovány informace i zážitky atraktivním a neobvyklým způsobem. Tyto technologie samozřejmě nenahrazují klasickou výuku, jsou však vítaným zpestřením i podpůrným prostředkem učebních procesů.

Pro výuku prakticky orientovaných předmětů a zájmové útvary hojně využíváme prostory venkovní učebny a pavilonu. V něm se nachází nově vybavená kuchyňka, šicí dílna, mikroskopy, roboti a dílna s nářadím všeho druhu pro rozvoj kreativity a manuální zručnosti našich žáků.

Návštěvníci si mohli práci se všemi pomůckami za asistence učitelů i žáků vyzkoušet. Z kuchyňky se linula vůně čerstvě upečeného perníku, ze šicí dílny se ozýval klapot strojů, v dílnách vznikaly krásné výrobky ze dřeva a technologické novinky zaujaly napříč všemi generacemi. Spousta z nás si zároveň zavzpomínala na svoje školní léta, někteří dokonce poznamenali, že by se do takto vybavené a upravené školy rádi vrátili.

Mgr. et Mgr. Alena Slavíková

AKCE, PROJEKTY

AKCE

 

PROJEKTY

 

ARCHIV AKCE