Biologická olympiáda

Biologická olympiáda

Letos v únoru proběhlo školní kolo biologické olympiády vyhlašované MŠMT ČR s organizačním zajištěním České zemědělské univerzity v Praze. Biologická olympiáda je soutěž ve znalostech přírodopisu a je organizována v kategoriích a soutěžních kolech.

Tématem 56. ročníku bylo „Jak přežít zimu“. Okresní kolo kategorie C proběhlo dne 11. 4. 2022 v ZŠ ve Zdounkách a zúčastnily se ho žákyně 8. třídy Adéla Pospíšilová a Nela Růžičková. Děvčata obsadila krásné 5. a 6. místo. Okresního kola kategorie D se zúčastnili žáci 7. třídy Vojtěch Ryšánek a Martin Vrána, toto kolo se konalo dne   22. 4. 2022 opět v ZŠ ve Zdounkách. Chlapci také obsadili 5. a 6. místo. Všem patří velká gratulace.

Mgr. Kamila Obdržálková

AKCE,PROJEKTY

AKCE

 

PROJEKTY

 

ARCHIV AKCE