Apodemia Slovensko Bratislava – Tesárske Mlyňany

Apodemia Slovensko
Bratislava – Tesárske Mlyňany

Po dlouhém covidovém období jsme v letošním roce znovu vyrazili na cesty. Vydali jsme se s žáky druhého stupně ze 7., 8. a 9. ročníku za památkami do Bratislavy a na návštěvu naší družební školy Štefana Moysesa v Tesárskych Mlyňanech, která má již více než padesátiletou tradici.

Během dopoledne jsme dorazili do Bratislavy. Před zhlédnutím památek hlavního města Slovenska ve jsme si udělali přestávku na oběd a nakoupili pár drobností z výletu v obchodním centru Eurovea.  První část prohlídky jsme strávili většinou v autobusu při okružní jízdě Bratislavou, která byla přerušena pouze jednou zastávkou, a to výstupem na Slavín – památník sovětským obětem padlým ve 2. světové válce. Pěší část prohlídky nás seznámila s Bratislavským hradem, jeho zahradami a dalšími památkami a zajímavými místy v centru města. Po celou dobu nás provázel poutavý výklad paní průvodkyně ve slovenštině. V podvečer jsme se přesunuli do Tesárskych Mlyňan do družební školy. Ve školní jídelně jsme měli připravenou večeři a po ubytování v tělocvičně jsme náročný den ukončili prohlídkou školy, procházkou po obci i sportovními aktivitami.

Ve čtvrtek dopoledne jsme strávili přímo ve třídách.  Žáci byli rozděleni do odpovídajících tříd, kde slovenským vrstevníkům pomocí komentované prezentace představili naši školu, obec i zajímavosti našeho regionu. Měli také možnost popovídat si a poznat své slovenské kamarády. Na závěr společné části ve třídách byl pro všechny žáky byl připravený česko-slovenský kvíz, jehož cílem bylo seznámit naše žáky se slovenštinou a také poznat společné, či odlišné znaky obou slovanských jazyků.

Po krátkém odpočinku jsme se přemístili před školu, kde nás čekalo překvapení v podobě ukázky práce Policie SR s výcvikem policejních psů – vyhledávání omamných látek, výbušnin a zneškodnění pachatele trestného činu.

Další program probíhal v tělocvičně. Přátelská sportovní utkání ve florbalu a basketbalu byla velmi vyrovnaná. Vedení družební školy předalo žákům odměny za turnaj a našim soutěžícím i pamětní list, který nám bude připomínat společné strávené okamžiky.

Po výborném obědě ve školní jídelně jsme se rozloučili se školou a vydali jsme se na prohlídku nádherného parku – nejvýznamnějšího dendrologického parku na Slovensku – Arboreta Mlyňany Slovenské akademie věd. Doprovodil nás pan ředitel Mgr. Filip Pánik. Dověděli jsme se, že park byl založen v roce 1892 šlechticem Dr. Štefanem Ambrózym. Měli jsme možnost projít si východoasijskou, severoamerickou, korejskou i slovenskou plochu a nejstarší část kolem neoklasicistního zámečku – Ambrózyho park. Ve sbírkách arboreta se nachází více než 2300 druhů dřevin ze Středomoří, Ameriky, Afriky a Asie, které jsme si mohli během příjemné procházky přírodou v rámci naší návštěvy prohlédnout.

Příjemně unaveni jsme odpoledne nastoupili do autobusu a vydali se zpátky domů. Návštěva naší družební školy nás obohatila o nová přátelství, poznatky a zážitky.

Bc. Alena Vojáčková, Milena Hebnarová

AKCE, PROJEKTY

AKCE

 

PROJEKTY

 

ARCHIV AKCE