Akce POKOS /Příprava Občanů K Obraně Státu/ – Prezentace vojáků z Bučovic na Základní škole Zborovice

Akce POKOS /Příprava Občanů K Obraně Státu/ – Prezentace vojáků z Bučovic na Základní škole Zborovice

Velký projektový den s POKOSem se uskutečnil na naší škole dne 22. listopadu 2018. Pravidelně se takováto akce pod záštitou Ministerstva obrany ČR koná ročně na dvou vybraných školách v kraji.
Již v minulém školním roce se paní učitelka Varaďová zapojila do projektu POKOS a začala vyřizovat možnost zapojení naší školy do tohoto projektu. Na základě těchto jednání se letos usmálo štěstí i na naši školu. Celý čtvrtek tedy mohli žáci strávit s vojáky ze 74. lehkého motorizovaného praporu Bučovice, kteří jim připravili prezentaci své práce.
Slavnostního zahájení projektového dne se zúčastnili nově zvolení starostové obcí Zborovice a Troubky – Zdislavice, pánové Vítězslav Hanák a Ondřej Varaďa, za Ministerstvo obrany ČR pan Ing. Ivan Gerhát, manažer projektu POKOS za Sekci obranné politiky a strategie MO ČR, dále pak projektoví manažeři Ing. Daniela Holzelová a Petr Toman za Odbor komunikace MO ČR a kpt. Mgr. Ladislav Kabát ze 7. mechanizované brigády Hranice.
Vojáci pro žáky 4. – 9. třídy připravili dvě stanoviště, na nichž si žáci mohli vyzkoušet základy první pomoci, dozvěděli se, jak se chovat při chemickém útoku, seznámili se s obsahem evakuačních zavazadel a s působením vojáků v zahraničních misích. Všichni žáci, včetně nejmladších z 1. – 3. třídy, si mohli prohlédnout nejen vojenskou techniku, ale i některé z nejpoužívanějších zbraní naší armády. Prohlídka vojenské techniky byla umožněna i všem spoluobčanům Zborovic z řad zájemců, rovněž se prohlídky zúčastnili klienti DZP Zborovice a děti z Mateřské školy Zborovice. Na celý projektový den jsme se s žáky pečlivě připravovali, a to účastí ve výtvarné soutěži „Naše armáda“ a účastí v soutěži literární pro žáky 4. – 5. třídy na téma „Profesionální armádu máme proto, aby…“ a pro žáky 6. -9. třídy „Chtěl/a bych se stát profesionálním vojákem???“. Obě soutěže byly vyhodnoceny a autoři nejlepších prací převzali ceny přímo od kapitána Kabáta při slavnostním zahájení.
Projektový den jsme si užili a oceňujeme zejména bezprostřední kontakt s vojáky Armády ČR, kterých se žáci mohli ptát na vše, co je kolem armády zajímá. Domů si odnesli nejen zážitky z netradičního školního dne, ale i drobná ocenění, která získávali za správné odpovědi během celého programu.

Autor článku: Mgr. Václava Ryšánková

 

AKCE,PROJEKTY

AKCE

 

PROJEKTY

 

ARCHIV AKCE