Skvělí malíři

Skvělí malíři

Netrpělivě jsme s dětmi očekávali vyhodnocení další soutěže, do které jsme se s družinou zapojili. Vzhledem k situaci okolo pandemie Covid-19 se několikrát přesunul termín odevzdání a vyhodnocení děl XV. ročníku výtvarné a literární soutěže vyhlášené Povodím Moravy. Tentokráte děti malovaly a psaly na téma „Život u vody a pod vodou“.
Všechny nás potěšilo, že Natálie Chytrá získala Cenu redakční rady ve výtvarné části za obrázek s názvem „Kachna s mláďaty“.
Gratulujeme a pevně věříme, že se děti budou i nadále rády zapojovat do soutěží.
Marta Koplová

 

DRUŽINA

INFORMACE

 

AKCE

 

FORMULÁŘE

 

ARCHIV