Školou se nesl zvuk afrických bubnů

Školou se nesl zvuk afrických bubnů

Koncem dubna přijela za dětmi ze školní družiny taneční skupina TAMTAM Afrika. Akce se konala v tělocvičně, kde si členové skupiny nachystali bohatý taneční program. Nejdříve nás čekala beseda o Africe, během níž jsme se dozvěděli mnoho zajímavých informací o nelehkém životě lidí v Africe (konkrétně v Kongu), jak lidé z Afriky žijí, jak probíhá vyučování, jak oslavují svátky a další zajímavosti.
Po besedě jeden ze členů skupiny TAMTAM začal s výukou afrických tanců a písní v doprovodu bubnů. Děti zpívaly, tančily, dokonce proběhly i taneční battly. Nakonec měli všichni možnost zabubnovat si na africké bubny.
Marta Koplová, vychovatelka ŠD

 

DRUŽINA

INFORMACE

 

AKCE

 

FORMULÁŘE

 

ARCHIV