Ve školní družince

Ve školní družince

Školní rok začal i u nás v družince. Seznámili jsme se postupně s prvňáčky a přivítali jsme se po dlouhé odmlce i s ostatními dětmi. Vzhledem k situaci COVID 19 družinka tráví co nejvíce času na čerstvém vzduchu.
V měsíci září jsme využili krásného babího léta k přírodovědným vycházkám a sportovním hrám v přírodě.
S dětmi jsme se vypravili do pravěku a vytvořili park plný dinosaurů.
Družinka se také zapojila do podzimního tvoření. Vyráběli jsme draky a zvířátka žijící v lese. Využili jsme přírodní materiál, který si děti venku nasbíraly. Děti nakreslily krásné obrázky s podzimní tematikou a poté ozdobily obě družinky a prostory chodeb. Koncem září proběhla celodružinová akce „Svatý Václav“. Děti zhlédly video o Svatém Václavovi a vytvořily komiks na dané téma, helmu a drátěnou košili pro Václava.
V měsíci říjnu se nám podařilo uskutečnit projektové odpoledne „Pověsti Zborovic“, které si pro nás přichystala paní Harásková. Vydali jsme se na Podlavčí k rybníkům, kde si děti poslechly místní pověst „Vrať, paní háj“. Prošli jsme si také část cesty, po které jezdil Protivec přes hájek do Zborovic. Viděli jsme zbytky kolejí, které vedly do cukrovaru, starý mostek a kamenný kříž. Děti získané informace zpracovaly a vše bude vystaveno v místní knihovně ve Zborovicích.
Těšíme se, až se děti vrátí zpět do školy a budeme pokračovat v dalších aktivitách.

M. Koplová

 

DRUŽINA

INFORMACE

 

AKCE

 

FORMULÁŘE

 

ARCHIV