Projekt EU PENÍZE ŠKOLÁM

Projekt EU PENÍZE ŠKOLÁM

 • 10. 7. 2012 byla CERA schválena monitorovací zpráva č. 3.
 • Ve školním roce 2011/2012 se realizace projektu promítla do průběhu výuky takto:
  • v 5. ročníku probíhala jedna hodina týdně dělené výuky českého jazyka, prostor pro individuální přístup k žákům byl využit zejména ke zvyšování čtenářské a informační gramotnosti,
  • v 9. ročníku probíhala jedna hodina týdně dělené výuky anglického jazyka, to umožnilo především rozvoj konverzačních dovedností žáků,
  • byla vypracována a ve výuce ověřena řada výukových učebních materiálů včetně digitálních – DUMů, viz kategorie Naše DUM,
  • pedagogové v průběhu období školního vyučování včetně doby prázdnin žáků absolvovali řadu odborných seminářů v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků; vzdělávání mělo zaměření na gramotnosti podporované projektem EU peníze školám.
 • 26. 1. 2012 jsme byli CERA (Odbor Implementace projektů strukturálních fondů MŠMT) informováni, že byla přijata naše 2. monitorovací zpráva.
 • Podařilo se nám zcela splnit šablonu VII/1 Prevence rizikového chování. Velmi se nám osvědčila dlouhodobá spolupráce s MADIO, o. s. Žáci 2. stupně prošli efektivním specifickým primárně preventivním programem sestaveným podle zakázky vytvořené na základě spolupráce třídní učitelky se školní metodičkou prevence, programy proběhly v požadovaném rozsahu, díky projektu bez finanční spoluúčasti školy nebo rodičů.
 • Pokračujeme v realizaci projektu EU peníze školám. V červnu 2011 byla schválena naše první monitorovací zpráva.
 • Pedagogové ZŠ Zborovice zpracovali v rámci šablony III/2 (Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT) DUM (digitální učební materiály), jejichž seznam si můžete prohlédnout v kategorii Naše DUM. Učitelé ZŠ v ČR si vypracované DUM mohou vyžádat na uvedených e-mailech autorů.
 • Realizace projektu EU peníze školám byla zahájena 8. září 2010. V rámci projektu:
  • probíhají dělené hodiny českého jazyka ve 4. ročníku (1x týdně) a anglického jazyka v 8. ročníku (1x týdně)
  • připravujeme pro žáky pracovní materiály v oblastech čtenářská a informační gramotnost, přírodovědná, matematická, finanční gramotnost,
  • pedagogové absolvují další vzdělávání v podporovaných oblastech.
 • V červenci 2010 jsme předložili projektovou žádost do operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách. Jedná se o projekt pro všechny mimopražské základní školy. Žádost byla schválena, akceptace byla podepsána na začátku září 2010. Více o projektu naleznete na webu MŠMT ČR, odkaz EU peníze školám nebo http://www.eupenizeskolam.cz/