Naše školní družina

Naše školní družina

Ani jsme se nenadáli a máme téměř polovinu školního roku za sebou. I ve školní družině čas rychle plynul a stále se něco dělo.
V měsíci říjnu jsme v družině měli Kaštánkovou ZOO, do které si děti z nasbíraných kaštanů vyrobily různá zvířátka. Následovala halloweenská akce, při níž děti vydlabaly dýně, které jsme pak společně rozsvítili na chodbě školy.
Podzim byl spojen také s úklidem na školním dvoře, kdy děti nahrabaly spadané listí na velké hromady, které potom využily i ke hrám.
Od listopadu jsme opět zahájili cyklus návštěv místní knihovny. Tady se děti díky paní Haráskové dozvídají řadu informací a zajímavostí ze světa dětské literatury.
V předvánočním období se děti s nadšením podílely na zdobení vánočního stromku ve vestibulu školy a připravily výtvarné práce, které posloužily jako výzdoba chodby. Vlastnoručně si také upekly vánoční cukroví a s radostí si pak na něm pochutnaly. V obou odděleních se děti mohly zúčastnit vánočního kvízu, v němž si ověřily své znalosti vánočních zvyků a tradic.
Během celého školního roku se děti zapojují také do různých celostátních výtvarných soutěží, ve kterých již v předchozích letech dosáhly řady úspěchů.
V novém roce se nám podařilo využít – alespoň na jedno odpoledne – krátké sněhové nadílky. Děti si mohly pohrát na sněhu, postavily si nejen sněhuláky, ale i různá zvířátka. Škoda jen, že jejich výtvory dlouho nevydržely.
I v následujícím půlroce budou pro děti kromě běžných činností připraveny mnohé další aktivity. Věříme, že se do nich děti budou nadále rády zapojovat.

L. Kojetská, vychovatelka ŠD

DRUŽINA

INFORMACE

 

AKCE

 

FORMULÁŘE