Naše školní družina

Naše školní družina

Ani jsme se nenadáli a máme téměř polovinu školního roku za sebou. I ve školní družině čas rychle plynul a stále se něco dělo.
V měsíci říjnu jsme v družině měli Kaštánkovou ZOO, do které si děti z nasbíraných kaštanů vyrobily různá zvířátka. Následovala halloweenská akce, při níž děti vydlabaly dýně, které jsme pak společně rozsvítili na chodbě školy.
Podzim byl spojen také s úklidem na školním dvoře, kdy děti nahrabaly spadané listí na velké hromady, které potom využily i ke hrám.
Od listopadu jsme opět zahájili cyklus návštěv místní knihovny. Tady se děti díky paní Haráskové dozvídají řadu informací a zajímavostí ze světa dětské literatury.
V předvánočním období se děti s nadšením podílely na zdobení vánočního stromku ve vestibulu školy a připravily výtvarné práce, které posloužily jako výzdoba chodby. Vlastnoručně si také upekly vánoční cukroví a s radostí si pak na něm pochutnaly. V obou odděleních se děti mohly zúčastnit vánočního kvízu, v němž si ověřily své znalosti vánočních zvyků a tradic.
Během celého školního roku se děti zapojují také do různých celostátních výtvarných soutěží, ve kterých již v předchozích letech dosáhly řady úspěchů.
V novém roce se nám podařilo využít – alespoň na jedno odpoledne – krátké sněhové nadílky. Děti si mohly pohrát na sněhu, postavily si nejen sněhuláky, ale i různá zvířátka. Škoda jen, že jejich výtvory dlouho nevydržely.
I v následujícím půlroce budou pro děti kromě běžných činností připraveny mnohé další aktivity. Věříme, že se do nich děti budou nadále rády zapojovat.

L. Kojetská, vychovatelka ŠD

Návštěvy knihovny

Pečení vánočního cukroví

Příprava výzdoby knihovny

DRUŽINA

INFORMACE

 

AKCE

 

FORMULÁŘE

 

ARCHIV