Na co se můžeme těšit ve školní družině

Na co se můžeme těšit ve školní družině

Školní družina je pro děti místem odpočinku a rekreace, kde si nejen hrají a tvoří, ale i nenáročnou formou rozšiřují své poznatky z vyučování.

Během školního roku si děti rozšíří své dovednosti v oblasti hudby, kresby, malby a zlepší si svoje pracovní dovednosti. Seznámí se s novými technikami, budou pracovat s přírodninami a netradičními materiály. Vytvořené výrobky po té ozdobí školní družinu a prostory školy.  Taktéž jako v loňském roce se zúčastníme výtvarných soutěží.

V rámci zvýšení zájmu o četbu a poslech navštívíme místní knihovnu. Cyklus návštěv opět zakončíme závěrečnou soutěží. Aktivně se budeme podílet svými pracemi i na výzdobě knihovny.

Děti se mohou těšit na zajímavé besedy, dopravní, sportovní a přírodovědné soutěže.

Čekají nás také tematické vycházky, činnosti zaměřené na rozvoj zájmu o přírodu a úklidové akce. Průběžně se budeme věnovat dopravní výchově, bezpečné cestě do školy, připomeneme si svátky, tradice a pranostiky.

Pokud nám počasí dovolí, využijeme ke svým aktivitám školní dvůr, kde se děti mají možnost vydovádět na pískovišti, průlezkách, mohou si zahrát míčové a jiné pohybové hry.

DRUŽINA

INFORMACE

 

AKCE

 

FORMULÁŘE

 

ARCHIV