Jaro ve školní družině

Jaro ve školní družině

Příchod jara jsme přivítali s radostí. Jakmile se objevily první jarní paprsky, využili jsme každou chvilku odložit zimní bundy a věnovat se i delším procházkám, na kterých jsme objevovali první kvetoucí posly jara, nebo hrám, jež nám paní zima neumožnila.

Ze zimního spánku paní vychovatelky, za jásotu všech, probudily pískoviště. Zde pak vznikaly pod zdatnýma rukama našich dětí pískové hrady, jeskyně i celá města nebo písková cukrárna.

Věnovali jsme se také úklidu naší zahrady a nejedno odpoledne jsme strávili odklízením drobných větviček, které zůstaly v trávě.

Dubnový měsíc patřil dvěma družinovým akcím. První z nich byla oslava Dne Země, jež připomíná důležitost zodpovědného chování vůči životnímu prostředí kolem nás. Dětem rozdělených do věkově smíšených týmů se podařilo rozluštit tajný vzkaz zodpovězením kvízových otázek z oblasti přírody a ochrany životního prostředí. Následně svébytným způsobem projevily umělecké nadání ztvárněním čisté nebo znečištěné planety dle vlastního výběru. Děti si během tohoto odpoledne nejen připomněly, proč je příroda důležitá a jak by se k ní měly chovat, ale také si uvědomily její křehkou krásu, kterou by se měly snažit

zachovat pro sebe i následující generace. Poslední dubnový den se nesl v duchu čarodějnického reje. Počasí nám přálo, a tak jsme i s dětmi v krásných kostýmech, využili školní zahradu. Nejdříve byla pro malé čaroděje a čarodějky připravena stezka s tematickými úkoly. Od rozeznávání léčivých rostlin, přes míchání lektvarů až po čarování kouzelnou hůlkou. Završením krásného odpoledne bylo kromě získání čarodějnických osvědčení také opékání špekáčků. Velké poděkování patří dětem, které dobrovolně nabídly svou pomoc při dohledu nad stanovišti, při přípravě ohně a servírování špekáčků mladším spolužákům.

Květnem nás provázel Den maminek/babiček, o nichž jsme si povídali, kreslili je a tvořili láskyplná přáníčka. Vrátili jsme se také k ekologickým tématům a zahráli jsme si na ochránce přírody především formou rozličných pohybových, ale i postřehových a tvořivých her. Kromě vědomostí a postřehu se děti také učily udržet týmového ducha a nadchnout sebe i spolužáky pro dobrou věc a společný cíl.

Jarní období jsme prožili příjemně a nyní již s očekáváním pomalu vyhlížíme blížící se léto a radovánky s ním spojené.

Mgr. Klára Netopilová DiS

DRUŽINA

INFORMACE

 

AKCE

 

FORMULÁŘE

 

ARCHIV