Jak šel čas ve školní družince

Úspěchy dětí ze ŠD

Děti se v rámci školní družiny během celého školního roku zapojují do různých výtvarných soutěží. V okresním kole výtvarné soutěže PO očima dětí a mládeže na téma „Požáry v přírodě. Jak jim zabránit?“, která byla organizovaná Sdružením hasičů Čech, Moravy a Slezska se nám podařilo získat krásná ocenění. 1. místo získala Amálie Obdržálková a 3. místo získal Ondřej Štěpánek.
Věříme, že se děti budou nadále rády zapojovat do soutěží a můžeme se těšit na další hezké ocenění.

M. Koplová

 

DRUŽINA

INFORMACE

 

AKCE

 

FORMULÁŘE

 

ARCHIV