Den Země 2015 jinak – minipodnik OČMU, aneb „Jak je to s tím evakuačním zavazadlem?“

Den Země 2015 jinak – minipodnik OČMU, aneb „Jak je to s tím evakuačním zavazadlem?“

Celoškolní projektový den ve znamení ochrany člověka za mimořádných událostí.

V úterý 21. dubna 2015 u příležitosti Dne Země, který se zpravidla slaví až 22. 4., máme v_plánu projektový den, který se bude týkat nově opět zdůrazňované problematiky mimořádných událostí. Proč právě teď? Žáci by se měli naučit, co to mimořádné události jsou a_jak se při nich chovat. A_že mnohé z_nich nám může přinést např. počasí – vítr, voda, bouřky. Že Země dává člověku najevo svoji sílu třeba zemětřesením, tsunami, výbuchem sopky, náhlou změnou původních podmínek ekosystému. A_ti, které taková lekce od přírody potká, bývají často zaskočeni nepřipravení.

Že se nám tady ve Zborovicích nic takového nestane? Opravdu?

Projektové dílny se budou týkat čtyř témat:

  • požár,
  • povodeň,
  • první pomoc,
  • evakuace, evakuační zavazadlo.

Objevil se další nový pojem – minipodnik, a_to v_souvislosti se zapojením naší školy do projektu „Podpora činnosti střediska praxe při SZŠ Kroměříž“. Náš projekt bude podpořen aktivní účastí odborné učitelky Mgr. Martiny Vaculíkové Bílkové na dílně PRVNÍ POMOCI.

A_co to EVAKUAČNÍ ZAVAZADLO? Je povinné? Samozřejmě ne, žáci III. – IX. třídy byli vyzváni, aby si je zkusili zabalit a přinést do školy, pokud budou opravdu chtít. Proto také dostali písemný seznam věcí, které do evakuačního zavazadla patří. Vzhledem k řadě překážek, které by při přípravě mohly vyvstat (kde já jen seženu ten tranzistorák?), byla motivace vedena tak, aby děti pochopily, že je PŘINESENÍ EVAKUAČNÍHO ZAVAZADLA DO ŠKOLY NA JEDINÉ DOPOLEDNE DOBROVOLNÉ!!! Jde o to, zkusit si, jak dlouho trvá se sbalit, kterou z_doporučených věcí doma skutečně nemáme, jak bude zavazadlo velké a těžké a zda s ním pěšky dojdu aspoň do školy. Pokud by Vaše dítě bylo příliš zapálené pro věc, vězte, že jsme ve škole mluvili o tom, že si nikdo nemá jet žádnou z_předepsaných věcí dokupovat, že si s_výjimkou žákovské knížky nemá balit žádné skutečné důležité dokumenty, cennosti či peníze, že nikdo nemá spolu se zavazadlem nosit předepsaně zajištěného zvířecího miláčka…
Kdo půjde ten den do školy skutečně s břemenem v podobě evakuačního zavazadla, už si s_sebou nebude brát aktovku.
Zkrátka trochu vážně-nevážně pojaté vážné téma. A zde se dostáváme k další věci: budeme dělat všechno pro to, aby žáci nebyli po skončení projektu vystrašení z možných hrozeb, dílny budou probíhat přiměřeně věkovým specifikům dětí.

Jak náš projektový den proběhl, se zde dočtete po jeho skončení.