Den stromů

Den stromů ve školní družině

Dne 13.10. jsme s naší družinou oslavili Den stromů. Již po obědě jsme se s velkým očekáváním vydali na autobus, který nás dovezl do nedalekých Zdounek. Ze zastávky to bylo jen pár metrů do plánovaného cíle, kterým byl zámek s jeho přilehlým parkem. Po krátkém odpočinku a malé svačince v dřevěném altánku nás již přivítala zámecká paní Alena Vršková. Měla pro nás připravené poutavé vyprávění o historii i současnosti zámku přizpůsobené délkou i obsahem všem dětem, včetně odpovědí na jejich všetečné otázky.

Po skončení prohlídky zámku, při níž si některé děti připadaly jako v bludišti tajemných komnat, jsme se již vydali do rozlehlého parku, kde paní vychovatelky s využitím místních přírodních pokladů připravily pro děti několik tematických aktivit. Děti spolupracovaly ve smíšených věkových skupinách tak, aby si navzájem co nejvíce pomáhaly.

Průběh aktivit byl rozvržen takovým způsobem, aby se skupiny dětí postupně prostřídaly u každé z nich. Některé skupiny začaly slovními přesmyčkami našich stromů, jiné přiřazováním plodů, listů/jehličí ke správnému stromu. Odpoledne bylo přizpůsobené i dětem nadšeným z výtvarného tvoření, jelikož si mohly vyzkoušet na vhodných přírodninách techniku šrafování (reliéf kůry stromu/listu). Děti milující pohyb si naopak nejvíce užily hledání přírodnin v parku s jejich následným rozeznáváním (s pomocnou tabulkou v případě zaváhání). Zastřešující aktivitou bylo ozdobit náš společný strom vlastním listem nalezeným v parku.

Vyvrcholením odpoledne bylo předání pamětních “medailí” se symbolem listu a společná fotografie všech zúčastněných.

Velké poděkování patří nejen dětem, které se s chutí a pečlivostí pustily do připravených aktivit, ale také paní Aleně Vrškové za ochotné přivítání a provedení zámkem. Děkujeme také naší kolegyni Kamile Obdržálkové pomoc s přípravou a organizací některých aktivit a žačce naší školy Amálii Obdržálkové za ochotu ujmout se zodpovědně dohledu nad připraveným stanovištěm.

Den stromů se vydařil i díky krásnému, slunečnému počasí a nadšení dětí, které si odpoledne užily. Těšíme se na další společnou akci.

Vychovatelka ŠD ZŠ Zborovice Mgr. Klára Netopilová DiS.

DRUŽINA

INFORMACE

 

AKCE

 

FORMULÁŘE

 

ARCHIV