Besedy nad knihou

Besedy nad knihou

V druhé polovině školního roku pokračovala ŠD v návštěvách místní knihovny. Paní Harásková si pro nás připravila zajímavé programy, dozvěděli jsme se spoustu nových informací. Zahráli jsme si na detektivy, četli příběhy o zvířátkách, nahlédli jsme do dětských encyklopedií. Školní družina se také aktivně podílela na výzdobě místní knihovny.
Cyklus návštěv byl v dubnu ukončen celodružinovou akcí „Toulky po Zborovicích“. Nejprve jsme se vypravili ke studánce Hejtmance, kde nám paní Harásková připomenula pověst o studánce. Poté jsme se vydali do zámecké zahrady v areálu Domova pro osoby se zdravotním postižením. Paní Burešová nás seznámila s osudem rodiny Friessů, děti měly příležitost prohlédnout si rodinnou hrobku.
Děkujeme paní Haráskové za ochotu věnovat se dětem a za pečlivou přípravu programů pro děti.
Marta Koplová, vychovatelka ŠD

 

DRUŽINA

INFORMACE

 

AKCE

 

FORMULÁŘE

 

ARCHIV