x

Aktuální informace platné od 11. 1. 2021

11 ledna, 2021 aktuality školy 0

Na základě Informací k provozu škol a školských zařízení od 11. 1. 2021 do 22. 1. 2021 vydaných MŠMT č.j.: MSMT- 779/2021-1:

od 11. 1. 2021 provoz i nadále probíhá ve stejném režimu
– je povolena osobní přítomnost žáků 1. a 2. ročníků základních škol – pro tyto žáky se tedy obnovuje povinná prezenční výuka
– pro ostatní žáky pokračuje povinné vzdělávání distančním způsobem
– jsou umožněny prezenční individuální konzultace ve škole (vždy pouze 1 žák a 1 pedagogický pracovník, může být přítomen i zákonný zástupce žáka)

Více informací na webu školy – aktuální informace COVID – 19.