Provoz školy od 1. 9. 2020

Provoz školy od 1. 9. 2020

27 srpna, 2020 aktuality školy 0

PROVOZ ŠKOLY OD 1. 9. 2020

Ve škole jsou zavedena a dodržována zvýšená protiepidemická opatření.
Žák je povinen dodržovat stanovená hygienická pravidla.
Žádáme zákonné zástupce o bezprostřední informování školy v případě, že se u žáka nebo v jeho okolí vyskytne nákaza COVID-19.

Vstup osob do školy
•Osoby s příznaky infekčního onemocnění nemohou do školy vstoupit!
•Osoby doprovázející, či vyzvedávající žáka mohou do prostor školy, školní družiny, školní jídelny vstupovat jen v nezbytně nutných případech, na nezbytně nutnou dobu a jen do k tomu určených prostor, stejně tak dodavatelé zboží, či jiné osoby.
•Osoby vstupující do školy, školní družiny, či školní jídelny se řídí aktuálními hygienickými a protiepidemickými opatřeními.
•Žákovi (popřípadě zaměstnanci školy) s přetrvávajícími příznaky infekčního onemocnění, které jsou projevem chronického onemocnění, včetně alergického onemocnění (rýma, kašel), je umožněn vstup do školy pouze v případě, prokáže-li, že netrpí infekční nemocí.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *