x

Pedagogický sbor

JMÉNO A PŘÍJMENÍPOZICEVÝUKA
Mgr. Vladimíra JÁCHIMOVÁředitelka školyF
Mgr. Ladislava DVOŘÁKOVÁzástupkyně ředitelkypředměty 1. stupně
Mgr. Iva BADANKOVÁtř. uč. – I. třídapředměty 1. stupně
Mgr. Helena KREJČÍŘOVÁtř. uč. – II. třída, předměty 1. stupně
Mgr. Eva BIBROVÁtř. uč. – III. třídapředměty 1. stupně
Mgr. Romana CHERYNOVÁtř. uč. – IV. třídapředměty 1. stupně
Mgr. Zdeněk FERENZtř. uč. – V. třídaVl, Přv, Pč, Tv, D, Z, Vz, Vv, Sv
Mgr. Martina KOLÁŘOVÁtř. učitelka – VI. třídaZ, D, Tv, Vv, Ikt, Sv
Mgr. Kamila OBDRŽÁLKOVÁtř. uč. – VII. třídaPř, Ch, Pč, Ev, Nj, Sv
Mgr. Monika TOMÍKOVÁtř. učitelka – VIII. třídaM, Sv
Mgr. Václava RYŠÁKOVÁtř. učitelka – IX. třídaČj, D, Sv
Mgr. Julie LUKAŠÍKOVÁučitelkaAj
Rudolf GREGOR, dipl. um.učitelHv, Vo, sborový zpěv
P. Mgr. Mariusz KARKOSZKAvýuka nábožentsvíNáb
Marta KOPLOVÁ vychovatelka ŠD1
Mgr. Lubomíra KOJETSKÁ vychovatelka / as. pedagoga / učitelkaŠD2, Nj
Ilona PRIBIŠOVÁasistentka pedagoga
Jana STAŇKOVÁasistentka pedagoga
Milena HEBNAROVÁasistentka pedagoga
Adéla GAJOVÁasistentka pedagoga

Mgr. Kamila OBDRŽÁLKOVÁ

výchovná poradkyně

zaměření:

  • žáci se speciálními vzdělávacími potřebami,
  • nadaní žáci a problémoví žáci,
  • žáci se sociálním znevýhodněním
  • volba povolání, profesní orientace

e-mail: k.obdrzalkova@zszborovice.cz

Konzultační hodiny: úterý 9:40 – 10:35 hodin (jindy pouze po předchozí domluvě)

 

Mgr. Iva BADANKOVÁ

metodička prevence rizikového chování

zaměření:

  • prevence rizikového chování,
  • řešení problémů s tím souvisejících,
  • další výchovné problémy

e-mail: i.badankova@zszborovice.cz

konzultační hodiny: úterý 11:30 – 12:15 hodin (jindy pouze po předchozí domluvě)