x

Pedagogický sbor

JMÉNO A PŘÍJMENÍPOZICEVÝUKA
Mgr. Vladimíra JÁCHIMOVÁředitelka školyF
Mgr. Ladislava DVOŘÁKOVÁzástupkyně ředitelkypředměty 1. stupně
Mgr. Helena KREJČÍŘOVÁ tř. uč. – I. třídapředměty 1. stupně
Mgr. Iva BADANKOVÁtř. uč. – II. třída, předměty 1. stupně
Mgr. Romana CHERYNOVÁtř. uč. – III. třídapředměty 1. stupně
Vítězslava LINHARTOVÁtř. uč. – IV. třídapředměty 1. stupně
Mgr. Zdeněk FERENZtř. uč. – V. třídaVl, Přv, Pč, Tv, D, Z, Hv, Sv
Mgr. Kamila OBDRŽÁLKOVÁtř. učitelka – VI. třídaPř, Ch, Pč, Ev, Vv, Sv
Mgr. Monika TOMÍKOVÁ tř. uč. – VII. třídaM, Sv, CvM
Mgr. Václava RYŠÁNKOVÁ tř. učitelka – VIII. třídaČj, Sv, CvČj, Aj
Mgr. Martina KOLÁŘOVÁtř. učitelka – IX. třídaZ, D, Tv, Vv, Ikt, Pč, Sv
Mgr. Julie LUKAŠÍKOVÁučitelkaAj, Pspp
Rudolf GREGOR, dipl. um.učitelHv, Vo, Vz
Bc. Alena VOJÁČKOVÁučitelka / as. pedagogaNj, Vv
P. Mgr. Mariusz KARKOSZKAvýuka nábožentsvíNáb
Marta KOPLOVÁ vychovatelka ŠD1
Milena HEBNAROVÁvychovatelka / as. pedagoga ŠD2

Mgr. Kamila OBDRŽÁLKOVÁ

výchovná poradkyně

zaměření:

  • žáci se speciálními vzdělávacími potřebami,
  • nadaní žáci a problémoví žáci,
  • žáci se sociálním znevýhodněním
  • volba povolání, profesní orientace

e-mail: k.obdrzalkova@zszborovice.cz

Konzultační hodiny: středa 9:30 – 10:25 hodin (jindy pouze po předchozí domluvě)

 

Mgr. Iva BADANKOVÁ

metodička prevence rizikového chování

zaměření:

  • prevence rizikového chování,
  • řešení problémů s tím souvisejících,
  • další výchovné problémy

e-mail: i.badankova@zszborovice.cz

konzultační hodiny: středa 8:35 – 9:20 hodin (jindy pouze po předchozí domluvě)